Instellingen

1


Jakob heft zijn ogen op

en ziet: daar komt Esau,
met bij zich
vierhonderd man.
Hij deelt de hem geborenen in
bij Lea en bij Rachel
en bij de twee slavinnen.

2


Hij zet de slavinnen en hun geborenen
   in de kopgroep;

Lea en haar geborenen dáárachter,
en Rachel met Jozef dáárachter.

3


Zelf is hij vóór hun aanschijn uit
   overgestoken

en heeft zich zeven malen
   ter aarde gebogen,-

totdat hij genaderd was tot zijn broer.

4


Esau snelt hem tegemoet, omarmt hem,

valt hem om de hals en kust hem;
ze wenen.