Instellingen

17


Jakob is opgebroken richting
   Soekot,- loofhutten!

en bouwt zich een huis;
voor zijn vee heeft hij loofhutten gemaakt,
daarom is als naam voor dat oord
   ‘Soekot’ uitgeroepen,- loofhutten!

••

18


Jakob komt in vrede aan
   in de stad Sjechem,

die in het land Kanaän ligt,-
bij zijn aankomst uit Padan Aram;
hij legert zich bij het aanschijn van de stad.

19


Hij koopt het stuk van het veld

-waar hij zijn tent heeft uitgespreid-
uit de hand van de zonen van Chamor,
   de vader van Sjechem,

voor honderd kesita.

20


Hij richt daar een altaar op;

en roept daarvoor uit
‘El Elohee Jisraël’,-
   Godskracht van Godsvechters God!

••