Instellingen

18


Jakob komt in vrede aan
   in de stad Sjechem,

die in het land KanaƤn ligt,-
bij zijn aankomst uit Padan Aram;
hij legert zich bij het aanschijn van de stad.

19


Hij koopt het stuk van het veld

-waar hij zijn tent heeft uitgespreid-
uit de hand van de zonen van Chamor,
   de vader van Sjechem,

voor honderd kesita.