Instellingen

19


Lamech neemt zich twee vrouwen;

de naam van de ene is Ada,
de naam van de tweede is Tsila.

20


Dan baart Ada Javal;

díe is geworden
de vader
van wie neerzit met tent en kudde.

21


De naam van zijn broer is Joeval;

die is geworden
de vader
van al wie een greep heeft
   op harp en panfluit.

22


En Tsila, ook zij

heeft gebaard, en wel Toeval Kaïn,
een smid,-
elk die kerft in koper en ijzer;
en de zuster van Toeval Kaïn
   is Naäma.