Instellingen

51


Jozef roept als naam van de eersteling uit:
   Manasse,- die doet vergeten,

‘want doen vergeten heeft God mij
   al mijn moeite

en heel het huis van mijn vader’.

52


En als naam van de tweede
   heeft hij uitgeroepen: Efraïm,- dubbelvrucht,

‘want vruchtdragend heeft God mij gemaakt
in het land van mijn vernedering.’