Instellingen

53


Dan eindigen

de zeven jaren van de verzadiging
die er geweest is op het land van Egypte,-

54


en vangen de zeven jaren
   van de honger aan,

zoals Jozef heeft gezegd;
er geschiedt honger in alle landen,
maar in heel het land van Egypte
   is er brood geweest.

55


Als heel het land van Egypte hongert

en de gemeenschap
   tot Farao schreeuwt om het brood,

zegt Farao tot heel Egypte: gaat tot Jozef!-
wat hij u zal zeggen, doet dat!

56


Honger is er geweest

over heel het aanschijn van het aardland;
dan opent Jozef alles dat iets bevat
   en verkoopt het aan Egypte,-

zo sterk wordt de honger
   in het land van Egypte.

57


Van heel het aardland
   zijn ze op Egypte aangekomen

om in te kopen bij Jozef;
want sterk is de honger geworden
   op heel het aardland.