Instellingen

54

Hij dient de baäl
en onderwerpt zich aan hem;
hij krenkt de Ene, Israëls God, in alles
zoals zijn vader heeft gedaan.