Instellingen

5


Maar hij werd doorboord
   om onze overschrijdingen,

verbrijzeld om onze ongerechtigheden;
de straf die ons de vrede aanbrengt
   was op hem,

door zijn striemen
   is ons genezing geworden.

6


Wij allen dwaalden als schapen,

ieder naar zijn eigen weg
   hebben wij ons gewend;

maar de Ene heeft op hem doen neerkomen
het onrecht van ons allen.