Instellingen

11


Dan geschiedt het spreken van de Ene
   aan mij en zegt:

12


zeg toch tot het huis der weerspannigheid:

weet ge niet wat dit alles betekent?-
zeg dan:
zie, de koning van Babel
   kwam naar Jeruzalem,
   nam haar koning en haar oversten vast

en zorgde dat ze bij hem in Babel kwamen;

13


hij nam iemand
   uit het koninklijke zaad apart

en smeedde met hem een verbond;
hij zette hem onder een vloekwoord,
nadat hij de steunpilaren van het land
   had weggenomen,

14


opdat het een onbeduidend koninkrijk
   zou worden

dat zich niet zou verheffen
maar zijn verbond zou bewaren
   om te mogen bestaan;

15


maar hij rebelleerde tegen hem

door boden van hem naar Egypte te zenden
om hem paarden en een talrijke manschap
   te geven;

zal hij gedijen, zal hij ontsnappen
   die dit alles heeft gedaan?-

hij heeft een verbond gebroken
   en zou ontsnappen?-

16


zowaar ik leef,

is de tijding van mijn Heer, de Ene:
ondenkbaar dat hij niet
in de woonplaats van de koning
   die hem koning maakte,

wiens vloekwoord hij geminacht heeft
en wiens verbond hij heeft gebroken,-
bij hem, midden in Babel, zal sterven!-

17


en niet met een grote legermacht
   en met een talrijke vergadering

Farao hem zal redden in de strijd,
wanneer men een wal zal opwerpen
   en een schans zal bouwen,-

om vele zielen neer te maaien;

18


veracht heeft hij een vloekwoord,
   een verbond gebroken,-

zie, hij heeft zijn hand erop gegeven
   maar dit alles gedaan:
   hij zal niet ontsnappen!

••

19


Daarom,

zó heeft gezegd mijn Heer, de Ene:
   zowaar ik leef,

ondenkbaar dat ik niet,
nu hij mijn vloekwoord heeft veracht
en mijn verbond verbroken,-
dat terug zal geven op zijn hoofd!-

20


uitspreiden zal ik over hem mijn net

en hij zal gevangen raken in mijn strik;
ik zal zorgen dat hij in Babel aankomt
en hem daar berechten
voor zijn ontrouw
   waarmee hij tegen mij ontrouw is geweest;

21


allen die hem ontvluchten, in al zijn troepen,
   zullen vallen door het zwaard,

en die dan nog over zijn,
   zullen naar elke windstreek
   worden verspreid;

weten zult ge
dat ík, de Ene, heb gesproken!
••