Instellingen

29


die van het huis Israëls hebben gezegd:

de weg van de Heer is niet vast te stellen!-
zijn mijn wegen
niet vast te stellen, huis van Israël?-
zijn het niet jullie wegen die niet vaststaan?,