Instellingen

2


Er komt geestesadem tot mij

zodra hij tot mij heeft gesproken
en doet mij op mijn voeten staan;
ik hoor
hem die tot mij spreekt.

3


Hij zegt tot mij:

mensenzoon,
   ik zend jou tot de zonen Israëls,

tot de volksstammen van de afvalligen;
   die van mij afvallig zijn geworden;

zij en hun vaderen
   hebben zich tegen mij misgaan

tot op deze huidige dag;

4


de zonen zijn

hard van gelaat en verstokt van hart,
en tot hen zend ik jou;
zeggen zul je tot hen:
zo heeft gezegd mijn Heer, de Ene!-

5


en zij, of ze nu horen of dat nalaten,

want een weerspannig huisgezin zijn zij:
zij zullen weten
dat er een profeet in hun midden is geweest!-