Instellingen

28


al zal dit voor hen
   een misgeschoten lotpijl zijn
   in hun ogen,

diepbezworen bezweringen hebben ze,-
hij is het
   die de ongerechtigheid indachtig maakt
   waarvoor zij gegrepen worden!-

29


daarom,

zó heeft gezegd mijn Heer, de Ene:
omdat ge
uw ongerechtigheid indachtig maakt
door de onthulling van uw misstappen
en het zichtbaar worden van uw zonden
in al uw handelingen,-
omdat men u indachtig wordt
zult ge met harde hand gegrepen worden!-

30


en jij, onheilige, boosaardige

verhevene van Israël,-
wiens dag gekomen is
in de tijd van uiteindelijke ongerechtigheid,
••