Instellingen

15


Zo heeft gezegd mijn Heer, de Ene:

omdat de Filistijnen
   wrekend doende zijn geweest,-

en zich met hartstocht van ziel
   met wraak hebben gewroken

door tot eeuwige vijandschap
   verderf te zaaien,