Instellingen

16


Maar het geschiedt

na verloop van zeven dagen,-

dan geschiedt het woord van de Ene aan mij
   en zegt:

17


mensenzoon,

als wachtpost
   geef ik jou aan Israëls huisgezin:

zul je uit mijn mond een spreken doen horen,
waarschuw hen dan van mijnentwege!-

18


wanneer ik tot de boosdoener zeg:
   ‘sterven, ja sterven zul je’,

en jij zou hem niet waarschuwen,
niet spreken
   om een boosdoener te waarschuwen
   voor zijn boze weg,
   om hem in leven te houden,-

dan zal die boosdoener
   om zijn onrecht sterven

maar zal ik zijn bloed uit jouw hand opeisen;

19


maar jij,
   wanneer je een boosdoener
   hebt gewaarschuwd

en hij is niet teruggekeerd
   van zijn boosaardigheid

en van zijn boze weg:
hij zal om zijn onrecht sterven,
en jij, jij hebt je ziel gered!-
••

20


en wanneer een rechtvaardige zich afkeert
   van zijn gerechtigheid en onrecht doet,

en ik een struikelblok voor zijn aanschijn
   heb gelegd,
   zal hij sterven;

wanneer jij hem niet hebt gewaarschuwd
   zal hij om zijn zonden sterven

en zal niet meer worden gedacht
aan de gerechte daden die hij heeft gedaan,
maar uit jouw hand zal ik zijn bloed opeisen;

21


maar jij,

wanneer je een rechtvaardige
   hebt gewaarschuwd

om als rechtvaardige niet te zondigen,
en hij heeft niet gezondigd,-
leven, ja leven zal hij
   omdat hij is gewaarschuwd

en jij, jij hebt je ziel gered!
••