Instellingen

17


mensenzoon,

als wachtpost
   geef ik jou aan Israëls huisgezin:

zul je uit mijn mond een spreken doen horen,
waarschuw hen dan van mijnentwege!-

18


wanneer ik tot de boosdoener zeg:
   ‘sterven, ja sterven zul je’,

en jij zou hem niet waarschuwen,
niet spreken
   om een boosdoener te waarschuwen
   voor zijn boze weg,
   om hem in leven te houden,-

dan zal die boosdoener
   om zijn onrecht sterven

maar zal ik zijn bloed uit jouw hand opeisen;

19


maar jij,
   wanneer je een boosdoener
   hebt gewaarschuwd

en hij is niet teruggekeerd
   van zijn boosaardigheid

en van zijn boze weg:
hij zal om zijn onrecht sterven,
en jij, jij hebt je ziel gered!-
••