Instellingen

7


jij, mensenzoon,

jou heb ik als uitkijkpost gegeven
   aan het huis van Israël;

zul je uit mijn mond een spreken horen,
waarschuw hen dan van mijnentwege;

8


als ik tot de boosdoener zeg:

boosdoener, sterf, sterven zul je!,
en jij spreekt geen uitspraak
om zo’n boosdoener te waarschuwen
voor zijn weg,-
dan zal die boosdoener
   door zijn eigen onrecht sterven,

maar zijn bloed zal ik opeisen uit jouw hand;

9


maar wanneer jij
   een boosdoener hebt gewaarschuwd
   voor zijn weg, om daarvan terug te keren,

en hij zal niet terugkeren van zijn weg,-
dan sterft hij door zijn ongerechtigheid
en jij, jij hebt je ziel gered!;
••