Instellingen

15


ikzelf zal mijn wolvee weiden
   en ikzelf laat ze neerliggen,

is de tijding van mijn Heer, de Ene;

16


het verlorene zal ik zoeken en
   het opgedrevene zal ik helpen terugkeren,

het gebrokene zal ik verbinden
en het verzwakte versterken;
over het vette en sterke zal ik waken,
   ik zal het weiden volgens recht en regel;