Instellingen

14


ik zal mijn geestesadem in u geven
   en ge zult léven,

en ik zal u neerzetten op uw –rode– grond;
weten zult ge
dat ik, de Ene, heb gesproken en zal doen,
   is de tijding van de Ene!