Instellingen

1


Met loochening hebben die van Efraïm

mij omringd,
met bedrog het huis van Israël;
Juda
doolt nog rond met een god
en blijft heiligen trouw.