Instellingen

21


Dan zegt de Ene tot Mozes:

strek je hand uit tegen de hemel,-
er zij duisternis over het land van Egypte,-
een duister dat te tasten is!

22


Mozes strekt zijn hand uit tegen de hemel

en er is diepdonkere duisternis
   over heel het land van Egypte,
   drie dagen lang.

23


Niemand zag meer

zijn broeder,
niemand stond op van zijn plek,
   drie dagen lang;

maar voor alle zonen-en-dochters van Israël
   is er lícht geweest
   daar waar zij zaten.