Instellingen

15


Dat zien de zonen Israëls

en ze zeggen,
   elk tot zijn broeder: mán hoe!,-
   ‘mánna’ is dat!,

want ze wisten niet má hoe,- wát het was.
Mozes zegt tot hen:
dat is het brood
dat de Ene aan u als eten heeft gegeven;