Instellingen

1


Bij de derde nieuwemaan

sinds de uittocht van de zonen Israëls
   uit het land van Egypte,

op deze dag
zijn ze aangekomen in de woestijn Sinaï.

2


Ze breken op van Refidiem,

ze komen aan in de woestijn Sinaï
en legeren zich in de woestijn;
Israël legert zich tegenover de berg.

3


Als Mozes is opgeklommen tot God,-

roept de Ene hem toe vanaf de berg en zegt:
zó zul je zeggen tot het huis van Jakob
en zul je melden aan de zonen Israëls:

4


zelf hebt ge gezien

wat ik heb gedaan aan Egypte;
ik draag u op vleugels van arenden
en doe u komen tot mij;

5


welnu,

als ge horende hóórt naar mijn stem
en mijn verbond bewaakt,
dan zult ge mij kostbaarder worden
   dan alle gemeenschappen;

want van mij is heel het aardland;