Instellingen

20


En jij

zult de zonen van Israël gebieden
dat ze nemen en tot jou (brengen):
olie van de olijf, helder, gestoten,-
   voor de verlichting;

om te doen opklimmen:
   een altijd-aanwezige vlam.

21


In de tent van samenkomst,
   buiten het voorhangsel
   over de overeenkomst,

zal Aäron, met zijn zonen, hem verzorgen,
   van ’s avonds tot ’s ochtends,
   voor het aanschijn van de Ene;

een inzetting van eeuwig
   voor al hun generaties is dit

vanuit de zonen Israëls.
••