Instellingen

11


Dan spreekt de Ene tot Mozes en zegt:

12


stel, je neemt

het hoofdenbestand van de zonen Israëls op
al naar ze aangesteld worden:
geven zal ieder een verzoening voor zijn ziel
   aan de Ene
   wanneer men hen aanstelt;

dan zal er bij hen geen plaag komen
   wanneer men hen aanstelt;

13


dit zullen ze geven,

al wie overgaat naar de aangestelden:
de helft van de sikkel,
   in de sikkel van het heiligdom;

-twintig gera de sikkel-
de helft van deze sikkel
als heffing voor de Ene.

14


Al wie

overgaat naar de aangestelden,
van twintig jaar oud en daarboven,
   zal de heffing voor de Ene geven.

15


De rijke zal niet meer

en de arme niet minder doen
dan de helft van de sikkel;
om de heffing voor de Ene te geven,
om verzoening te vragen over uw zielen.

16


Aannemen zul je

het geld voor de verzoeningen
van de zonen Israëls
en het uitgeven
voor het dienstwerk
   in de tent van samenkomst:

wezen zal het voor de zonen Israëls
   tot gedachtenis
   voor het aanschijn van de Ene,

om verzoening te vragen over uw zielen!