Instellingen

17


Dan spreekt de Ene tot Mozes en zegt:

18


maken zul je een bekken van koper
   met daarbij een onderstel van koper
   voor de wassing;

plaatsgeven zul je dat
tussen de tent van samenkomst
   en het altaar,

en geven zul je daarin: water.

19


Wassen zullen Aäron
   en zijn zonen met water daaruit

hun handen en hun voeten.

20


Als ze binnenkomen

in de tent van samenkomst,
   wassen ze zich met het water,
   willen ze niet sterven;

of als ze nadertreden
   tot het altaar voor de eredienst

om een vuuroffer te laten roken
   voor de Ene.

21


Wassen zullen ze hun handen
   en hun voeten,
   willen ze niet sterven;

wezen zal dat voor hen
   een inzetting van eeuwig,
   voor hem en voor zijn zaad,
   voor al hun generaties!