Instellingen

31


Dan keert Mozes terug tot de Ene en zegt:

o!,
gezondigd
heeft deze gemeente met grote zonde,
ze hebben zich een god gemaakt van goud!

32


En nu: áls gij hun zonde wilt wegdragen!…

en indien niet:
vaag míj dan weg
uit uw boekrol die ge hebt geschreven!

33


Dan zegt de Ene tot Mozes:

wie werkelijk tegen mij gezondigd heeft,
die veeg ik weg
uit mijn boek!-