Instellingen

1


Dan spreekt de Ene tot Mozes:

ga heen, klim op van hier,
jij en de gemeente
die je hebt doen opklimmen
   uit het land van Egypte,

naar het land
waarover ik heb gezworen aan Abraham,
   aan Isaak en aan Jakob, en heb gezegd:

‘aan jouw zaad zal ik het geven!’-

2


zenden zal ik ik voor je aanschijn uit een engel;

verdrijven zal ik
de Kanaäniet, de Amoriet,
de Chitiet en de Periziet,
de Chiviet en de Jeboesiet,-