Instellingen

11


Dan sprak de Ene tot Mozes
   van gelaat tot gelaat,

zoals een man spreekt tot zijn makker;
dan keerde hij terug naar de legerplaats.
Zijn helper Jozua, zoon van Noen,
   een jongen nog,

week niet uit de tent.
••