Instellingen

10


Dan zegt Mozes tot Die-er-zal-zijn:

ik bid u, mijn Heer,-
geen man van woorden ben ik,
noch sinds gisteren, noch sinds eergisteren,
zelfs niet sinds u het woord richtte
   tot uw dienaar;

nee, zwaar van mond
   en zwaar van tong ben ik!

11

Die-er-zal-zijn zegt tot hem:
wie heeft er een mond gezet
aan de –rode– mens,
of wíe maakt stom
of doof
of helderziend of blind?-
niet ik, Die-er-zal-zijn?-