Instellingen

20


Mozes neemt zijn vrouw en zijn zonen,

laat hén rijden op de ezel
en keert terug naar het land van Egypte;
en Mozes neemt de staf van God
   in zijn hand.