Instellingen

2


Dan zegt Farao:

wíe is ‘de Ene
   dat ik moet horen naar zijn stem

om Israël uit te zenden?-
nooit gekend!- ‘de Ene’,
en ook zend ik Israël niet uit!