Instellingen

16


Dit zijn de namen van de zonen van Levi
   naar hun geboorten:

Gersjon,
Kehat en Merari;
en de levensjaren van Levi?-
zevenendertig meer dan honderd jaar.

17


De zonen van Gersjon: Livni en Sjimi
   naar hun families.

18


En de zonen van Kehat:

Amram en Jitshar,
Hebron en Oeziël;
en de levensjaren van Kehat?-
drieëndertig meer dan honderd jaar.

19


En de zonen van Merari: Machli en Moesji;

dat zijn de families van de Leviet
   naar hun geboorten.

20


Amram neemt Jocheved, zijn liefste,
   zich tot vrouw,

en zij baart hem
Aäron en Mozes;
en de levensjaren van Amram?
zevenendertig meer dan honderd jaar.

21


En de zonen van Jitshar:

Korach, Nefeg en Zichri.

22


En de zonen van Oeziël:

Misjaël, Eltsafan en Sitri.

23


Aäron neemt Elisjeva,
   dochter van Aminadav,
   zuster van Nachsjon, zich tot vrouw,

en zij baart hem:
Nadav en Avihoe,
Elazar en ltamar.

24


En de zonen van Korach?-

Asier, Elkana en Aviasaf;
dat zijn de families van de Korachiet.

25


Elazar, de zoon van Aäron, heeft
   een uit de dochters van Poetiël
   zich tot vrouw genomen;

zij baart hem Pinchas;
dezen
zijn de hoofden van de vaders der Levieten
   naar hun families.

26


Híj is dus Aäron, en Mozes,-

tot wie de Ene gezegd heeft:
leidt de zonen Israëls
   uit het land van Egypte

tegen hun strijdscharen in!