Instellingen

1


Op mijn wachttoren ga ik staan,

ik posteer mij op een wal,-
en ik spied
om te zien wat hij in mij zal spreken
en wat hij zal teruggeven op mijn aanklacht.

2


De Ene antwoordt mij en zegt:

schrijf op wat je aanschouwt
en zet het duidelijk op de platen,-
opdat wie daarin leest
   kan doorrennen.

3


Want nog wacht het visioen
   op de overeengekomen tijd,

maar het hijgt naar het einde
   en liegt daarin niet;

als het uitblijft, verbeidt het,
want het komt en zal komen,
   het blijft niet achterwege!

4


Zie, als iemands ziel opgeblazen is,
   spoort die niet echt in hem,-

maar een rechtvaardige zal léven
   door zijn geloof.