Instellingen

1


Gebed van Habakuk, de profeet,-

op: ‘klaagzangen’.

2

Ene,
toen ik het ongehoorde van u hoorde
   werd ik bevangen van ontzag;


Ene,

laat uw werk in de nabije jaren leven,
maak het in de nabije jaren bekend;
wil in toorn ontferming gedenken.

3


Als God uit Teman aankomt,

de Heilige uit het bergland van Paran,
   sela,-

zal zijn lichtglans de hemelen bedekken,
zal zijn lof de aarde vervullen;