Instellingen

1


Psalm 100 (99) • Iubilate Deo. (Een musiceerstuk ter dankzegging.)


Schalt het uit voor de Ene,
heel de aarde,

Psalmen 100 Literatuur bij Psalmen

Gezongen door Elise te Kaat & Sam de Vlieger
2


dient de Ene met vreugde, ✡

komt voor zijn aanschijn
met gejubel!

3


Erkent:

de Ene, hij is God, hij heeft ons gemaakt
en niet wij onszelf, ✡
zijn gemeente,
het wolvee dat hij weidt!

4


Komt in zijn poorten met een danklied,

in zijn voorhoven met een psalm, ✡
brengt dank aan hem,
zegent zijn naam!

5


Want goed is de Ene,
   voor eeuwig zijn vriendschap,- ✡

en tot geslacht na geslacht
is zijn trouw!