Instellingen

44


De landen van volken gaf hij aan hen, ✡

zij erfden de arbeid van naties:

45


opdat zij zijn wetten bewaken
   en zijn onderrichtingen zullen houden,- ✡

alleluia!