Instellingen

1


Psalm 11 (10) • In Domino confido. (Voor de koorleider,

v. David.)

Bij de Ene vond ik toevlucht,
hoe kunt ge dan zeggen tot mijn ziel: ✡
‘vogeltjes,
vlieg naar jullie berg!’

2


Zeker, ziedaar de bozen,

zij leggen een boog aan,
staan gereed met de pijl op de pees,- ✡
om in het donker te richten
op de oprechten van hart.

3


Zeker, de grondslagen scheuren,- ✡

een rechtvaardige,
wat heeft hij bereikt?

4


Maar de Ene in zijn heilige tempel,

de Ene in de hemelen op zijn troon:
zijn ogen aanschouwen, ✡
zijn wimpers keuren de zonen van Adam.

5


De Ene,- een rechtvaardige keurt hij,
   een booswicht

en een minnaar van geweld ✡
heeft zijn ziel altijd gehaat.

6


Over bozen laat hij regenen

kolen vuur en zwavel; ✡
een geestesstorm woestijnwind
is het deel huns bekers.

7


Want de Ene, een rechtvaardige,
   heeft al wat rechtvaardig is lief; ✡

wie oprecht is,-
zij aanschouwen zijn aanschijn!