Instellingen

1


Psalm 114 (113, 1-8) • In exitu Israel. Toen Israël uittoog uit Egypte, ✡

het huis van Jakob
uit een manschap barbaars,

2


werd Juda zijn heilig domein, ✡

werd Israël
het gebied van zijn heerschappij.

3


Dat zag de zee en hij vluchtte, ✡

de Jordaan
kronkelde naar achter;

4


de bergen sprongen als rammen, ✡

heuvels
als de jonkies van het wolvee!

5


Wat had je, zee, dat je vluchtte, ✡

Jordaan,
dat je kronkelde naar achter;

6


bergen, dat jullie sprongen als rammen, ✡

heuvels,-
als de jonkies van het wolvee?

7


Aarde,
   beef voor het aanschijn van de Heer, ✡

voor het aanschijn
van Jakobs God;

8


die de rots verandert
   in een waterrijk meer, ✡

de kiezel
in wellen van water!

9


Een vrouw onvruchtbaar voor een huis
   geeft hij een zetel: ✡

een verheugde moeder van zonen!
Alleluia!