Instellingen

1


Psalm 125 (124) • Qui confidunt. (Zang

van de opgangen.)

Die toevlucht zoeken bij de Ene
zijn als de berg Sion: hij wankelt niet,
voor eeuwig heeft hij een zetel!

2


Jeruzalem:

bergen rondom haar,
en zo de Ene rondom zijn gemeente, ✡
van nu af
en tot in eeuwigheid.

3


Nee, niet zal rusten

de staf van de boosheid ✡
op het lotsdeel der rechtvaardigen, opdat
de rechtvaardigen niet uitslaan
naar valsheid hun handen.

4


Doe goed, Ene, aan de goeden, ✡

wie met heel hun hart
oprecht zijn!

5


En die afwijken, hun kronkelpaden na,

die mag de Ene laten gaan,
die bedrijvers van het onheil!- ✡
vrede
over Israël!