Instellingen

1


Psalm 127 (126) • Nisi Dominus. (Opgangenzang,

v. Salomo.)

Als de Ene een bouwwerk niet bouwt,
vergeefs zwoegen daaraan zijn bouwers; ✡
als de Ene een stad niet bewaakt,
vergeefs wacht dan een waker.

2


Vergeefs dat ge vroeg opstaat,

laat pas gaat zitten,
en eet het brood der smarten: ✡
want hij geeft aan zijn liefste de slaap.

3


Zie, het erfdeel van de Ene
   is een bouwwerk van zonen, ✡

echt loon
is de vrucht van de schoot.

4


Als pijlen in de hand van een krijgsheld, ✡

zo zijn
de zonen als bouwwerk van de jeugd.

5


Zalig de kerel

die gevuld heeft zijn pijlkoker
met hen; zij worden niet beschaamd, ✡
nee, zij spreken met vijanden in de poort!

6


Wie gaat, gaat voort al wenend,
   dragend een handvol van het zaad,-

wie thuiskomt, komt aan in jubel, ✡
als drager
van zijn schoven.