Instellingen

1


Psalm 13 (12) • Usquequo. (Voor de koorleider,

een musiceerstuk v. David.)

2


Tot wanneer, Ene,
   vergeet ge mij blijvend?- ✡

tot wanneer!-
verbergt ge voor mij uw aanschijn?

3


Tot wanneer draag ik plannen

moederziel alleen,
verdriet in mijn hart overdag?- ✡
tot wanneer!-
verheft zich over mij mijn vijand?

4


Kijk toch; antwoord mij, Ene, mijn God, ✡

verlicht mijn ogen,
dat ik niet inslaap in de dood;

5


dat mijn vijand niet zal zeggen:
   ‘ik heb hem overmocht!’, ✡

mijn benauwers niet zullen juichen
omdat ik wankel.

6


Maar ik, ik weet mij in uw vriendschap zeker,
   mijn hart zal juichen

om uw redding!-
ik zal zingen voor de Ene, ✡
omdat hij mij zo weldeed!