Instellingen

5


Banden des doods hadden mij omvat, ✡

belials-beken vielen over mij heen.