Instellingen

1


Psalm 20 (19) • Exaudiat te Dominus. (Voor de koorleider;

een musiceerstuk v. David.)

2


Moge de Ene je antwoorden
   ten dage van benauwing,- ✡

moge de naam van Jakobs God
je als een burcht beschermen!

3


Hij zende je hulp uit zijn heiligdom ✡

en bijstand vanuit
Sion!

4


Van al je broodoffers zij hij doordrongen, ✡

je opgangsgave zij hem welgevallig! sela

5


Hij geve je naar je hart, ✡

al je plannen moge hij vervullen!

6


Wij zullen juichen om je redding,

het vaandel heffen
in de naam van onze God!- ✡
al je wensen
zal de Ene vervullen!

7


Nu reeds weet ik

dat de Ene zijn gezalfde zal redden,
hem antwoordt uit zijn hemels heiligdom, ✡
met heldendaden
van redding door zijn rechterhand!

8


Die met wagens en die met paarden, ✡

maar wij
dringen door met de naam van de Ene,
onze God!

9


Zij gaan door de knieën en vallen neer, ✡

en wij verrijzen
en mogen staan!

10


O Ene, wil ons redden, ✡

o koning,
antwoord ons ten dage van ons roepen!