Instellingen

7


Heft, poorten, uw hoofden,

verheft u, deuren van eeuwig, ✡
daar komt binnen
de koning der glorie!