Instellingen

10


Al mijn beenderen zullen zeggen: ‘Ene,

wie is u gelijk!’, die een gebogene ontrukt
   aan één sterker dan hij, ✡

een gebukte, een arme
aan zijn berover.