Instellingen

1


Psalm 43 (42) • Judica me, Deus. Doe mij recht, o God, voer mijn geding,

tegen een volk zonder vriendschap,- ✡
doe mij aan een man van bedrog
   en schurkerij ontkomen!

Psalmen 43 Literatuur bij Psalmen

Gezongen door Elise te Kaat & Sam de Vlieger
2


Want gij, mijn God en mijn veste:
   waarom hebt gij mij verworpen,
   waarom moet ik gaan in het zwart?- ✡

onder druk van een vijand?

3


Zend uw licht en uw trouw,
   dat die mij mogen leiden, ✡

met mij komen
   naar de berg van uw heiligdom

en naar uw woningen;

4


en ik mag komen, tot het altaar van God,

tot de God van mijn jubelende vreugde,
   en zal juichen, u danken bij de harp, ✡

o God, mijn God!

5


Wat buig je je neer, mijn ziel,

wat kreun je over mij?-
   verbeid het van God,
   want eens zal ik hem danken: ✡

de redder van mijn aanschijn,
die mijn God is!