Instellingen

4


Ook een mus vond een huis,

een zwaluw voor zich een nest
waar zij haar kleintjes in neerlegde:
uw altaren, Ene, Omschaarde, ✡
mijn koning
en mijn God!