Instellingen

27


hij zal mij aanroepen: ‘gij, mijn Vader, ✡

mijn Godheid,
Rots van mijn redding!’-

28


zo maak ik hem een eersteling, ✡

de hoogste
boven de koningen der aarde;

29


voor eeuwig
   bewaar ik voor hem mijn vriendschap, ✡

mijn verbond
blijft hem getrouw!-

30


zijn zaad zet ik voort voor altijd, ✡

zijn troon zo lang
als de dagen van de hemel!-