Instellingen

1


Mijn zoon,

als je mijn aanzeggingen aanneemt,-
mijn geboden
bij je bewaart,

2


om je oor opmerkzaam te maken
   voor wijsheid,-

en je hart neigt
naar goed-verstaan,

3


ja als je roept om verstand,-

aan goed-verstaan
je stem geeft,

4


als je dat zoekt als was het zilver,-

en je als naar verborgen schatten
   daarnaar speurt,-

5


dán zul je

ontzag voor de Ene verstaan,-
en kennis van God vinden.

6


Ja, de Ene zal wijsheid geven,-

uit zijn eigen mond is
kennis en goed-verstaan.