Instellingen

22


Hoor naar je vader,
   hij heeft je geboorte gewild,-

en minacht niet,
wanneer ze oud is geworden, je moeder.

23


Koop waarheid aan en verkoop nooit:

wijsheid, vermaan en verstand.